Kik vagyunk?

A Széchenyi István Szakkollégium, vagy röviden ‘SZISZ’ egy önszerveződő, demokratikusan működő szakkollégium, melynek tagjait budapesti egyetemek hallgatói adják. 1987-es megalakulásunk óta célunk, hogy egy nyitott, innovatív és kritikusan gondolkodó szervezetként kiegészítő képzést és közösséget nyújtsunk, továbbá, hogy élénk formálója legyünk az egyetemi szakmai életnek.

Értékeink

#sokszínűség

#nyitottság

#demokratikusműködés

Működési alapelveinket a transzparencia, a demokratikusság és az önkormányzatiság jellemzik, mindenki kiveheti a részét a szervezet irányításából, működtetéséből. Elhivatottságunk három pillér köré összpontosul, melyek a pezsgő szakmaiság, a sokszínű és összetartó sziszes közösség és a társadalmi érzékenység.

A hétköznapokat a Ménesi út 94-es szám alatt fekvő épületünkben és kertünkben töltjük: kurzusokra járunk, vitázunk, főzünk és mulatunk.

Történetünk:

1987
A Széchenyi István Szakkollégiumot 1987 februárjában Gyöngyösön alapították. Történetünk azonban korábbra, a 80-as évek elejére nyúlik vissza. 1980 augusztusában a hajdani Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen nyugati mintára alakult meg a Közép-Európa Kör, mely a közép-európaiság gondolatát helyezte a középpontba. Népszerű előadásai gyakran a kor tabu témáit dolgozták fel, és előszeretettel nyitottak a határon túli magyarok irányába is.
Február 22.
Az elmélyültebb tanulásra és a demokratikus kisközösségi életre való igény, tehát a szakkollégiummá válás gondolata 1986-ban fogalmazódott meg, és a Ráday utcai Földes Ferenc Kollégium 207-es szobájában tartott klubgyűlésen határozták el a Szakkollégium megalapítását. A Széchenyi István Szakkollégium végül 1987. február 22-én Gyöngyösön alakult meg, mely a működését a népi kollégiumi tradíciókra, valamint az angolszász college rendszer tapasztalataira alapozta. A Szakkollégium Széchenyi István nevét vette fel, nemcsak a kiváló politikus és társadalomtudós előtt tisztelegve ezzel, hanem elsősorban a felelősségteljes és a közösség iránt elkötelezett személyt állítva példaként a tagok elé.
SZISZ ma
A SZISZ ma már több, mint 30 éves történelemre, fejlődésre tekinthet vissza, és a “nagy szakkollégiumok” egyikeként vesz részt a szakkollégium mozgalomban, illetve ápolja a kapcsolatot sok szakkollégiummal országszerte. Mindenkori aktív tagsága kb. 70-80 főt számlál, míg az egyre gyarapodó Végzett Társaság létszáma meghaladja a 350 főt.
Previous
Next

Szervezeti felépítésünk, működésünk:

A SZISZ elsődleges célja az egyetemi oktatást kiegészítve a reális, kritikus gondolkodás elősegítése, valamint a nyitott, innovatív, értelmiségi szakemberré válás ösztönzése. Szakkollégiumként határozottan kiállunk a szervezetünk alapját jelentő demokratikus, alulról szerveződő, önkormányzatiságra épülő felépítés mellett.

Ennek megfelelően függetlenek vagyunk külső szervezetektől, minden felmerülő kérdésben az aktív tagság dönt. A legfontosabb stratégiai kérdésekben a minden tagot magában foglaló Kollégiumi Gyűlés határoz, míg a koli mindennapi életének ügyeit és kérdéseit az egyes szervezetek ülésein vitatjuk meg.

Diákbizottság (DB)

A Diákbizottság a Szakkollégium döntéshozó és operatív ügyeiért felelős szervezete. Feladatai: rendezvényeink és táboraink szervezése, a költségvetés összeállítása, a működést finanszírozó pályázatok összeállítása. De a DB foglalkozik a SZISZ stratégiájának megalapozásával és alakításával is. Élén a DB-titkár áll, aki a munka koordinálásán túl a szakkoli képviseletéért is felel minden más külső szereplő felé.

Szakmai és Tudományos Tanács (SZTT)

A szakkollégium szakmai rendszeréért az SZTT felel. Ők szervezik mind a sávos, mind az ismeretbővítő kurzusokat. Ők tartják a kapcsolatot a tanárokkal, és a félév végén ők ellenőrzik a beszámolókat, melyek minden kurzus teljesítésének követelményét képezik. A kurzusok felügyeletén kívül szakmai rendezvényeket, konferenciákat szerveznek. Ősszel és tavasszal is TDK teaházzal készülnek, és elő-TDK megrendezésével is segítik a tagság sikeres szereplését.

Felvételi Bizottság (FEB)

A Felvételi Bizottságnak alapvetően négy feladatköre van. Ősszel a legnagyobb hangsúlyt az Újonnan Felvett (ÚF) évfolyam szocializálására és összeszokására fekteti. Programokat szervez a tagságnak és odafigyel a kollégium belső életére. Ezen kívül a FEB feladata a szakkoli marketingje, többek között előadások és kiülések szervezése. Törekednek arra, hogy minél több első- és másodéves egyetemistához eljusson a SZISZ jó híre és bevonzza őket szakmai és közösségi életébe. Végül munkájuk megkoronázásaként májusban lebonyolítják a felvételi döntést és megválasztják a SZISZ új évfolyamát.