Szakmaiság

A szakkollégiumok között egyedülálló módon a SZISZ-ben négy sáv köré szervezzük a szakmai munkánkat. Ez a négy sáv jelenleg a Globális politika, a Kormányzati gazdaságtan, a Pénzügyi közgazdaságtan és a Szociológia. Hiszünk abban, hogy hasznos, hogy tagjaink a sávrendszernek köszönhetően közösen, egy adott tudományterülettel mélyebben megismerkedhetnek. Ez később szilárd alapja tud lenni a további szakmai munkának, nem mellesleg a sávközösségek kialakulásával egy támogató, szorosabb kapcsolat képes kialakulni a sávot végzők között.

Minden tagunk számára kötelező legalább egy sáv elvégzése, ezért a felvételi során a jelentkezőknek dönteniük kell, hogy melyik iránt érdeklődnek a leginkább. Minden sáv négy, egyenként féléves kurzusból áll. A sziszesek a sávjukat jellemzően az első négy szakkolis félévben teljesítik, hacsak nem vesznek részt ezalatt külföldi vagy passzív féléven. A sávos kurzusok kimeneti követelménye általában egy legalább 17 ezer karakter terjedelmű tudományos esszé, aminek megírásával a 12 kurzusalkalom során szerzett elméleti tudást átültetjük a gyakorlatba és beszámolunk a kurzuson tanultakról.

Ismeretbővítő kurzusok:

Az ismeretbővítő kurzusok szakkollégistáink életpályájának fontos részei, hiszen már az első két aktív év alatt legalább kettőt kell belőlük teljesíteniük a sávos kurzusok mellé, a végzettség későbbi feltételeként. A sávos kurzusok teljesítése után pedig az ismeretbővítők jelentik a szakkollégiumi tanulmányok középpontját.

Ezek a kurzusok azok, amelyeken keresztül a szakkollégium szellemi függetlensége leginkább tetten érthető. A tény, hogy bármely tagunk ötletére témától függetlenül kislétszámú foglalkozás szervezhető, jól mutatja a SZISZ sokszínűségét és szabadságát. Ezek a kurzusok szolgálják a szélesebb értelemben vett művelődést, azaz az „ismeretek bővítését”, hiszen lehetőséget adnak arra, hogy megismerhessünk más, egyetemi tanulmányainktól akár teljesen eltérő tudományterületeket is.

Őszi szakmai hétvége:

Minden ősszel összegyűlünk egy hétvégére és meghatározott tematikák mentén, előadásokat hallgatunk és workshopokon veszünk részt.

Minden ősszel összegyűlünk egy hétvégére és meghatározott tematikák mentén, előadásokat hallgatunk és workshopokon veszünk részt.